Uchwałą XXIX Walnego Zgromadzenia Członków Związku Szkółkarzy Polskich, obradującego 18 listopada 2019 w Kazimierzu Dolnym, Pan Emil Homa otrzymał tytuł Członka Honorowego Związku Szkółkarzy Polskich – najwyższe odznaczenie stowarzyszenia przyznawanym za wybitne zasługi dla rozwoju Związku Szkółkarzy Polskich.

Emil Homa jest członkiem Związku Szkółkarzy Polskich od 1992 roku. Od początku jest zaangażowany w prace stowarzyszenia – jako członek Sądu Koleżeńskiego, Członek Komisji Rewizyjnej, wielokrotny Przewodniczący Walnych Zgromadzeń Członków Związku Szkółkarzy Polskich, gdzie odpowiadał za sprawne prowadzenie obrad. W 2010 r. otrzymał Złotą Honorową Odznakę Związku Szkółkarzy Polskich.

Nieoceniony jest jego wkład w podnoszenie poziomu wiedzy prawnej członków stowarzyszenia. Pan Emil Homa systematycznie śledził zmieniające się regulacje prawne dotyczące produkcji szkółkarskiej, podatków, ubezpieczeń i innych kwestii prawnych i organizacyjnych. To z jego inicjatywy i dzięki jego kontaktom i osobistej wiedzy szkółkarze otrzymywali regularnie liczne informacje na temat obowiązujących przepisów prawa – podczas zjazdów, odrębnych szkoleń czy w formie artykułów w Biuletynie Szkółkarskim. Pan Emil Homa wyszukiwał odpowiednich specjalistów i w oparciu o przygotowane przeze niego informacje powstawały wykłady czy artykuły przystosowane do specyfik szkółek i potrzeb szkółkarzy. Sam wielokrotnie wyjaśniał zawiłości przepisów na łamach Biuletynu czy podczas wystąpień publicznych. Reprezentował Związek podczas oficjalnych spotkań – przede wszystkim w Ministerstwie Rolnictwa, w sejmowych i Senackich Komisjach Rolnictwa oraz rządowych agendach działających w obszarze rolnictwa.

 

Przez 14 lat – począwszy od 1998 roku aż do grudnia 2012 roku Pan Emil Homa pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Promocji Zieleni – spółki należącej do Związku Szkółkarzy Polskich. Jego rola nie ograniczała się tylko do formalnych aspektów – od początku w sposób niezwykle aktywny angażował swoją wiedzę i czas w rozwijanie spółki, czuwając nad sprawami finansowymi i organizacyjnymi. Jako Przewodniczący Rady przygotowywał i organizował posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, odbywające się kilka razy w każdym roku, odpowiadał za coroczne badanie bilansu spółki, na bieżąco nadzorował działalność i prowadzenie dokumentów spółki.

 

Należy podkreślić także nieocenioną rolę Pana Emila Homy jako doradcy, zaangażowanego w porządkowanie pomysłów, proponowanie rozwiązań czy rozwiązywanie sporów. Zawsze w sposób rzeczowy, spokojny i koncyliacyjny. Pan Emil Homa nigdy nie odmówił pomocy w sprawach dotyczących Związku Szkółkarzy Polskich i Agencji Promocji Zieleni i nadal aktywnie wspiera działania stowarzyszenia. Wszystkie zadania i prace, które podejmował dla dobra ZSzP i APZ realizował całkowicie społecznie.

Biorąc pod uwagę wybitne zasługi dla Związku Szkółkarzy Polskich XXIX Walne Zgromadzenie Członków w dniu 18 listopada 2019 roku jednogłośnie przyznało Panu Emilowi Homie tytuł Członka Honorowego Związku Szkółkarzy Polskich.