Acer platanoides ‘Drummondii’ / klon pospolity ‘Drummondii’

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-5

Wysokość: PA 180-200 / Dostępność od lipca