Acer platanoides ‘Globosum’ / klon pospolity ‘Globosum’

Drzewo o regularnej, kulistej koronie. Liście zielone, pięcioklapowe, błyszczące, jesienią żółte. Średnica korony do 6 m. Strefa 4.

Tree with a regular, spherical crown. Green, glossy, five-lobed leaves, yellow in autumn. Zone 4.
Клён обыкновенный (платановидный) ‘Globosum’ Дерево с регулярной, шаровидной кроной. Листья зелёные, пятипальчатые, блестящие, осенью жёлтые. Диаметр кроны до 6 м. Зона 4.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

2. Pojemnik: C-24

Wysokość: PA 180-190 /8-10/

1. Pojemnik: C-7,5 / C-10

Wysokość: PA 190-210