Carex muskingumensis / turzyca muskegońska

Dekoracyjna, kępiasta turzyca o pędach wyrastających na wysokość 0,8 m. Zielone liście ustawione są pod kątem prawie prostym do osi pędu. Strefa 7A.

A decorative, evergreen grass. Shoots grow up to 0.8 m upwards. Lawn-green leaves ordered almost perpendicularly to the growth axis. Zone 7.
Осока пaльмолистная Декоративная, зимнезелёная трава, до 0,8 м высоты. Листва расположенная на концах стеблей, создаёт экзотический эффект папируса. Зона 7.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-1,5

Wysokość w sezonie letnim: 20-30 / Dostępność od lipca

2. Pojemnik: C-4

Wysokość w sezonie letnim: 40-50 / Dostępność od lipca