Carpinus betulus / grab pospolity

Drzewo początkowo o stożkowatej, a w starszym wieku kulistej koronie. Liście owalne, zielone, jesienią jasnożółte. Wys. 10 m, szer. 7 m. Strefa 5A.

This tree has a conical crown that is more spherical when it is older. Ovate, green leaves turning light yellow in autumn. Height: 10 m, width: 7 m. Zone 5A.
Граб обыкновенный Дерево в молодости с конической, затем шаровидной кроной. Листья овальные, зелёные, осенью светло-жёлтые. Высота 10 м, ширина 7 м. Зона 5A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-12/C-15

Wysokość: 150-175 / Dostępność od lipca

2. Pojemnik: C-36

Wysokość: PA 180 /10-12/ / Dostępność od lipca