Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ / buk pospolity ‘Atropunicea’

Drzewo o zaokrąglonej koronie. Liście czerwone, błyszczące, jesienią przebarwiają się na pomarańczowożółto. Osiąga wys. i szer. 20 m. Strefa 5B.

Tree with a rounded crown. Red, glossy leaves that turn orange- yellow in autumn. Reaches 20 m in height and width. Zone 5B.
Бук лесной ‘Atropunicea’ Дерево с округлой кроной. Листья красные, блестящие, осенью становятся оранжево-жёлтыми. Достигает высоты и ширины 20 м. Зона 5В.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Wysokość: 50-70