Hosta 'Fire Island’ / funkia 'Fire Island’

Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-4

Dostępność od lipca