Hosta 'Nothem Exposure’ / funkia 'Nothem Exposure’

Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-4

Dostępność od lipca