Hosta 'Pin Up’ / funkia 'Pin Up’

Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-3

Dostępność od lipca