Hosta 'Tea and Crumpets’ / funkia 'Tea and Crumpets’

Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-4

Dostępność od lipca