Hosta 'Wolverine’ / funkia 'Wolverine’

Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-4

Dostępność od lipca