Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’ / jałowiec płożący ‘Blue Chip’

Krzew płożący, szczelnie zarastający podłoże. Zabarwienie igieł zielononiebieskosrebrzyste, zimą fioletowawe. Wys. 0,2 m, szer. 1,5 m (po 10 latach). Strefa 5A.

Creeping, ground-covering shrub. Silvery blue-green colour, purplish in winter. Height: 0.2 m, width: 1.5 m (after 10 years). Zone 5A.
Можжевельник горизонтальный ‘Blue Chip’ Кустарник стелющийся, почвопокровный. Цвет зелёно- голубовато-серебристый, зимой фиолетоватый. Высота 0,2 м, ширина 1,5 м (спустя 10 лет). Зона 5A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Szerokość: 15-25 / Dostępność od lipca