Juniperus horizontalis ‘Glacier’ / jałowiec płożący ‘Glacier’

Krzew dość wolno rosnący o pokroju płożącym, dywanowym. Zabarwienie jasne, niebieskosrebrzyste, zimą szarozielone. Wys. 0,1 m, szer. 1 m (po 10 latach). Strefa 5A.

Creeping, dense, procumbent shrub. Silver-blue colour. Height: 0.1 m, width: 1 m (after 10 years). Zone 5A.
Можжевельник горизонтальный ‘Glacier’ Кустарник почвопокровный. Цвет голубовато-серебристый. Высота 0,1 м, ширина 1 м (спустя 10 лет). Зона 5A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Szerokość: 15-25 / Dostępność od lipca