Juniperus horizontalis ICEE BLUE ® ‘Monber’ PBR / jałowiec płożący ICEE BLUE ® ‘Monber’ PBR

Krzew płożący, gęsty, ścielący się po ziemi. Zabarwienie srebrzystoniebieskie. Wys. ok. 0,1 m, szer. ok. 1 m (po 10 latach). Strefa 5A.

Creeping, dense, procumbent shrub. Silver-blue colour. Height: ca. 0.1 m, width: ca. 1 m (after 10 years). Zone 5A.
Можжевельник горизонтальный ICEE BLUE ® ‘Monber’ PBR Кустарник густой, стелющийся по земле. Цвет серебристо- голубой. Высота 0,1 м, ширина 1 м (спустя 10 лет). Зона 5A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

zerokość: 15-25 / Dostępność od lipca