Juniperus squamata ‘Holger’ / jałowiec łuskowaty ‘Holger’

Krzew niewysoki, o pokroju rozłożystym. Zabarwienie igieł zielononiebieskie, młode przyrosty żółtawe. Wys. 0,5 m, szer. 1 m (po 10 latach). Strefa 5B.

Rather short shrub with a patulous habit. Coloured green-blue, foliage emerges yellowish in spring. Height: 0.5 m, width: 1 m (after 10 years). Zone 5B.
Можжевельник чешуйчатый ‘Holger’ Кустарник невысокий, раскидистый. Цвет зелёно- голубоватый, молодые приросты жёлтоватые. Высота 0,5 м, ширина 1 м (спустя 10 лет). Зона 5B.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Szerokość: 25-35

2. Pojemnik: C-4

Szerokość: 40-50

3. Pojemnik: C-12

Szerokość: 40-60