Juniperus xpfitzeriana ‘Mordigan Gold’ / jałowiec Pfitzera ‘Mordigan Gold’

Krzew niewysoki, rozłożysty. Zabarwienie igieł złocistożółte. Wys. 0,8 m, szer. 1,5-2 m (po 10 latach). Strefa 5A.

Rather short, broad-branching shrub. It’s foliage is golden- yellow. Height: 0.8 m, width: 1.5-2 m (after 10 years). Zone 5A.
Можжевельник средний ‘Mordigan Gold’ Кустарник невысокий, раскидистый. Цвет золотисто-жёлтый. Высота 0,8 м, ширина 1,5-2 м (спустя 10 лет). Зона 5A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Szerokość: 20-30

2. Pojemnik: C-4

Szerokość: 40-50

3. Pojemnik: C-12

Szerokość: 50-60