Miscanthus sinensis ‘Malepartus’ / miskant chiński ‘Malepartus’

Dekoracyjna trawa o liściach zielonych z białym nerwem środkowym. Kwiatostany czerwonopurpurowe, duże. Kwitnie VIII-XI. Wys. kępy 1,7-2 m, z kwiatostanem 2-2,5 m. Strefa 6A.

Decorative grass of wide green leaves with a white midrib. Large, purple-red inflorescences. Flowers Aug-Nov. Height: clump: 1.7-2 m, inflorescence: 2-2.5 m. Zone 6.
Мискантус китайский ‘Malepartus’ Декоративная трава, листья широкие, зелёные с белой полоской посередине. Соцветия красно-пурпурные, большие, в VIII-XI. Высота пучка 1,7-2 м, с соцветием 2-2,5 м. Зона 6.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Wysokość w sezonie letnim: 50-60 / Dostępność w sezonie letnim

2. Pojemnik: C-4

Wysokość w sezonie letnim: 100-110

3. Pojemnik: C-12

Wysokość w sezonie letnim: 100-130 / Dostępność od lipca