Pachysandra terminalis ‘Variegata’ / runianka japońska ‘Variegata’

Wolno rosnąca, zimozielona krzewinka ścieląca się po ziemi. Liście zielone z białym obrzeżeniem zebrane w rozety na końcach pędów. Wys. 0,3 m. Strefa 6A.

Slow growing, small, procumbent evergreen shrub. Green leaves with white margins, growing in rosettes at tips of shoots. Height: 0.3 m. Zone 6A.
Пахисандра верхушечная ‘Variegata’ Медленнорастущий, зимнезелёный кустарник, стелющийся по земле. Листья зелёные с белой каймой, собраны в розетки на концах побегов. Высота 0,3 м. Зона 6A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-1,5

Wysokość: 10-15 / Szerokość: 10-15

2. Pojemnik: C-4

Szerokość: 20-30