Pinus mugo var. pumilio / sosna kosodrzewina odm. pumilio

Krzew szeroki, niski, tworzący kępy. Dolne części gałęzi ścielą się po ziemi. Wys. 0,5 m, szer. 1 m (po 10 latach). Strefa 4.

Broad shrub growing low, in clusters. Branch undersides touch the ground. Height: 0.5 m, width: 1 m (after 10 years). Zone 4.
Сосна горная var. pumilio Кустарник широкий, низкий, в форме кочки. Нижние части ветвей стелятся по земле. Высота 0,5 м, ширина 1 м (спустя 10 лет). Зона 4.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-1,5/C-2

Wysokość: 5-10 / Szerokość: 15-20

2. Pojemnik: C-4

Wysokość: 15-25 / Szerokość: 30-40 / Dostępność od lipca