Pinus nigra / sosna czarna

Drzewo wysokie, w młodości szerokopiramidalne, później parasolowate. Igły ciemnozielone. Wys. 3 m (po 10 latach). Strefa 5B.

This tall tree is wide, pyramid-shaped when young and umbrella- shaped later on. Dark green needles. Height: 3 m (after 10 years). Zone 5B.
Сосна чёрная Дерево высокое, в начале с широкопирамидальной кроной, позже зонтиковидной. Хвоя тёмно-зелёная. Высота 3 м (спустя 10 лет). Зона 5B.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Wysokość: 30-50

2. Pojemnik: C-4

Wysokość: 40-60