Sorbus aucuparia / jarząb pospolity

Drzewo o owalnej koronie. Liście ciemnozielone, pierzaste, jesienią żółte lub pomarańczowe. Owoce dekoracyjne, czerwone. Osiąga ok. 8-12 m wys. Strefa 4.

Tree with an ovate crown. Dark green, pinnate leaves, yellow or orange in autumn. Decorative red fruit. Height: 8-12 m. Zone 4.
Рябина oбыкнoвeннaя Дерево с овальной кроной. Листья тёмно-зелёные, перис- тые, осенью жёлтые или оранжевые. Плоды декоративные, красные. Высота 8-12 м. Зона 4.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-5

Wysokość: 230-250

2. Pojemnik: C-35

Wysokość: 280-330 /8-10/ / Dostępność od lipca