Sorbus aucuparia ‘Pendula’ / jarząb pospolity ‘Pendula’

Drzewo o nieregularnej koronie i zwisających, często powykręcanych pędach. Liście pierzaste, jesienią żółte lub pomarańczowe. Kwiaty białe, zebrane w baldachogrona, w V-VI. Owoce bardzo dekoracyjne, czerwone. Strefa 4.

A tree with an irregular crown and hanging, often twisted shoots. Feathery leaves, yellow or orange in autumn. White flowers, gathered in canopy-grapes, in V-VI. Very decorative, red fruit. Zone 4.
Рябина oбыкнoвeннaя ‘Pendula’ Дерево с неравномерной кроной и плакучими, изогнутыми побегами. Листья перистые, осенью жёлтые или оранжевые. Цветки белые, собранные в щитки. Плоды очень декоративные, красные. Зона 4.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-5

Wysokość: PA 180-200 / Dostępność od lipca

2. Pojemnik: C-35

Wysokość: PA 220 /10-12/ / Dostępność od lipca