Taxus baccata ‘Repandens’ / cis pospolity ‘Repandens’

Niski, szeroko rozrastający się krzew. Igły ciemnozielone. Wys. 0,5 m, szer. 1,5 m (po 10 latach). Strefa 6A.

A low, broadly growing shrub. Dark green needles. Height: 0.5 m, width: 1.5 m (after 10 years). Zone 6A.
Тисс ягодный ‘Repandens’ Кустарник низкий, широкоразрастающийся. Хвоя тёмно- зелёная. Высота 0,5 м, ширина 1,5 м (спустя 10 лет). Зона 6А.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Szerokość: 15-25