Taxus xmedia ‘Fairview’ / cis pośredni ‘Fairview’

Krzew o rozłożystym pokroju, igły krótkie, szerokie. Wzrost powolny. Młode igły jasnozielone, z wiekiem ciemnieją. Wys. 0,5 m, szer. 1 m (po 10 latach). Strefa 6A.

A shrub with a patulous growth habit and short, broad needles. Slow growth rate. New needles are light green and darken with age. Height: 0.5 m, width: 1 m (after 10 years). Zone 6A.
Тисс средний ‘Fairview’ Кустарник раскидистый. Хвоя короткая и широкая. В моло- дости светло-зелёная, позже эеленеет. Высота 0,5 м, ширина 1 м (спустя 10 лет). Зона 6A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Wysokość: 25-35 / Szerokość: 15-25