Ulmus ‘Camperdownii’ / wiąz ‘Camperdownii’

Niewielkie drzewo z parasolowatą koroną. Gałęzie i liście wygięte do dołu, zwisające. Liście duże, szorstkie, zielone. Wysokość uzależniona od wysokości szczepienia. Strefa 5A.

A small tree with an umbrella-shaped crown. Weeping branches and leaves bent downwards. Big, green leaves, rough in touch. The height depends on the place of grafting. Zone 5A.
Вяз ‘Camperdownii’ Небольшое дерево с зонтиковидной кроной. Ветви и листья свисающие, плакучие. Листья крупные, негладкие, зелёные. Высота зависит от высоты штамба. Зона 5A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-10

Wysokość: PA 160-180 /4-6/