Weigela ALL SUMMER RED® ‘Slingco1’ PBR / krzewuszka ALL SUMMER RED® ‘Slingco1’ PBR

Niewysoki, kompaktowy krzew o wyprostowanych pędach. Liściе ciemnozielone, eliptyczne. Kwiaty lejkowate, czerwone, w V-VII. Wys. 0,8 m. Strefa 6A.

A small, compact shrub with upright shoots. Dark green, elliptical leaves. Funnel-like flowers, red, in V-VII. Height: 0.8 m. Zone 6.
Вейгела ALL SUMMER RED ® ‘Slingco1’ PBR Кустарник компактный, высотой до 0,8 м. Листья зелёные, эллиптические. Цветки воронкообазные, красные, V-VII. Зона 6.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Wysokość: 20-30 / Dostępność od lipca

2. Pojemnik: C-4

Wysokość: 20-30 / Dostępność od lipca