ZAMÓWIENIA DETALICZNE

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 8:00-17:00
Sobota: 8:00-16:00
Niedziela: Zamknięte

Telefon

+48 22 757 23 76
+48 22 737 06 19
Cennik roślin
Po wypełnieniu arkusza prześlij go do nas na e-mail, w celu potwierdzenia zamówienia
i ustalenia szczegółów zakupu.
Warunki sprzedaży
System rabatowy

Wartość zakupionych roślin

Rabat
od 200 zł 3 %
od 500 zł 4 %
od 1000 zł 5 %
od 2000 zł 6 %
od 3000 zł 7 %
od 4000 zł 8 %
od 6000 zł 10 %
Transport
Odległość od punktu sprzedaży Cena
0 – 10 km 79 PLN
10,01 – 20 km 109 PLN
20,01 – 30 km 139 PLN
30,01 – 40 km 169 PLN
40,01 – 50 km 199 PLN
powyżej 50 km 5,00 PLN / km

WARUNKI SPRZEDAŻY

Warunki sprzedaży wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i obowiązują do odwołania.

 1 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena znajdująca się na roślinie (zawieszka, naklejka) jest ceną ostateczną, którą należy uiścić w kasie.
 2. W przypadku braku ceny na roślinie lub ceny nieczytelnej, o cenie produktu informuje kasjer/sprzedawca.
 3. Ceny znajdujące się w cenniku zamieszonym na stronie krzewyozdobne.pl mają charakter informacyjny
  i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 4. Opłatę za produkty można uiścić w kasie punktu sprzedaży – gotówką, kartą lub bonem podarunkowym, którego warunki wydawania i realizacji regulują stosowne zapisy niniejszego regulaminu.
 5. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Sprzedaży, istnieje możliwość zamówienia roślin z dostawą
  lub odbiorem osobistym w punkcie sprzedaży po dokonaniu przedpłaty na konto. Transport/odbiór możliwy jest dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.
 6. W przypadku wypożyczenia skrzynki do transportu roślin pobierany jest zastaw wysokości 20 zł.
 7. Warunki transportu regulują oddzielne zapisy niniejszych warunków sprzedaży.
 8. Dowodem zakupu roślin jest paragon lub faktura.

2 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia składane mailowo lub telefonicznie muszą zawierać następujące informacje – listę roślin (nazwa, wielkość pojemnika, ilość), imię i nazwisko zamawiającego, adres mailowy i numer telefonu.
 2. Zamówienia mailowe prosimy przesyłać na adresy krzewyozdobne@krzewyozdobne.pl lub homakosakowska@gmail.com.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do rozpatrzenia przez Dział Sprzedaży, który potwierdza dostępność i ceny roślin.
 4. Po potwierdzeniu dostępności roślin i ich cen, Klient podejmuje decyzję o zakupie. W przypadku przedpłaty na konto, Klient otrzymuje dokument z danymi do zapłaty.
 5. Odbiór lub transport roślin możliwy jest dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub opłaceniu zakupów w kasie punktu sprzedaży.
 6. Pracownicy Szkółki wybierając rośliny dla Klienta, który nie bierze osobistego udziału w zakupie, zobowiązani są do wyboru najlepszych aktualnie dostępnych egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży detalicznej.

3 WARUNKI TRANSPORTU

 1. Zakupione rośliny mogą zostać dostarczone do Klienta transportem komercyjnym (firmy spedycyjne) lub płatnym transportem własnym firmy. W przypadku transportu komercyjnego, cena ustalana jest na bieżąco z przewoźnikiem, a cena roślin powiększana jest o koszt zabezpieczenia roślin do transportu. Opłaty dodatkowe ponosi Klient, są one ustalane indywidualnie.
 2. Transport roślin możliwy jest dopiero po pełnym opłaceniu zamówienia – w postaci przedpłaty na konto lub zapłaty kartą/gotówką w punkcie sprzedaży.
 3. W przypadku transportu własnego firmy, po uzgodnieniu z Działem Sprzedaży, Klient może dokonać płatności przy dostawie gotówką – należy mieć przygotowaną odliczoną kwotę lub zapłacić kartą.
 4. W przypadku odmowy zapłaty przy dostawie, braku odbioru, braku kontaktu z Klientem i Jego nieobecności w miejscu dostawy zamówienie zostaje anulowane, a Klient zostaje obciążony opłatą logistyczną w wysokości 500 zł.
 5. Dostawy są realizowane w najbliższym możliwym terminie, o którym decyduje Dział Sprzedaży. Nie gwarantujemy dostawy tego samego dnia – termin dostawy zależy od kolejności złożonych zamówień.
 6. W dniu dostawy Dział Sprzedaży potwierdza telefonicznie z Klientem godzinę i miejsce dostawy. W przypadku braku kontaktu – dostawa zostaje anulowana, a Klient musi czekać na kolejny wolny termin dostawy.
 7. Opłaty za transport naliczane są wg poniższego cennika opłat:
Cennik opłat transportowych
Strefa Odległość od punktu sprzedaży Cena
1 5,01 – 10 km 79 PLN
2 10,01 – 20 km 109 PLN
3 20,01 – 30 km 139 PLN
4 30,01 – 40 km 169 PLN
5 40,01 – 50 km 199 PLN
powyżej 50 km 5 PLN / km
 1. Opłata za transport powyżej 50 km od punktu sprzedaży obliczana według stawki 5 zł / km.
 2. Odległość w km obliczana jest na podstawie wskazań najbliższej możliwej trasy samochodu proponowanej w Google Maps. Wskazanie to jest ostateczne i nie podlega zmianom.
 3. Usługa transportu obejmuje zestawienie roślin z pojazdu w miejscu jego zaparkowania.
 4. Usługa transportu nie obejmuje:
  1. wniesienia towaru na teren ogrodu, tarasu itp.,
  2. rozładunku z palety w przypadku towarów przewożonych na paletach,
  3. dostawy pod adres inny niż ustalony z Działem Sprzedaży.
 5. Przenoszenie, wnoszenie produktów, rozładunek palet są usługami niestandardowymi i podlegają indywidualnej wycenie po uzgodnieniu z Działem Sprzedaży.

4 RABATY

 1. Klientom detalicznym oferujemy atrakcyjny system rabatowy.
 2. Rabat udzielany jest wyłącznie na zakup roślin.
 3. Rabat naliczany jest automatycznie po przekroczeniu określonego progu wartości zakupionych roślin.
 4. Produkty inne niż rośliny i usługi dodatkowe nie podlegają rabatowaniu.
 5. Rabaty naliczane są wg poniższej tabeli rabatów:
System rabatowy dla Klientów detalicznych
Wartość zakupionych roślin Rabat
od 200 zł 3 %
od 500 zł 4 %
od 1000 zł 5 %
od 2000 zł 6 %
od 3000 zł 7 %
od 4000 zł 8 %
od 6000 zł 10 %

5 BON PODARUNKOWY

 1. Na życzenie Klienta, wystawiamy bon podarunkowy.
 2. Płatność za bon podarunkowy należy uiścić w kasie punktu sprzedaży.
 3. Bon podarunkowy jest ważny do wykorzystania w terminie wskazanym na bonie.
 4. Bon podarunkowy wydawany jest na okaziciela.
 5. Bon podarunkowy można zrealizować jednorazowo lub stopniowo. W przypadku niewykorzystania bonu za jednym razem, kasjer nanosi odpowiednią adnotację na bonie. Naniesione adnotacje są wiążące i ostateczne.
 6. Bon podarunkowy może być wykorzystany do kwoty wskazanej na bonie.
 7. Bon można wykorzystać wyłącznie na zakup roślin.

6 OCENA STANU ROŚLIN

 1. Umożliwiamy Klientom profesjonalną ocenę stanu roślin zakupionych w naszym punkcie sprzedaży.
 2. Ocena ta nie jest diagnozą laboratoryjną, nie stanowi doradztwa w zakresie hodowli roślin i nie jest podstawą do reklamacji.
 3. Ocenie może podlegać np. stan fizjologiczny rośliny (zalanie, zasuszenie, niedobory, przenawożenie), ocena występowania podstawowych chorób i szkodników roślin itp.
 4. Za każdorazowe przyjęcie próbki do oceny pobierana jest opłata za przeprowadzenie oględzin w wysokości 20 zł (płatna z góry).
 5. Jedna próbka oznacza fragment jednej rośliny. W przypadku przekazania do oceny wielu roślin, za każdą próbkę pobierana jest opłata.
 6. Próbki należy dostarczyć do punktu sprzedaży na własny koszt w terminie wskazanym przez pracownika.
 7. Każda próbka przekazana do oceny musi być odpowiednio opisana i oznaczona: nazwa rośliny, zaobserwowane zmiany, dane osobowe Klienta włącznie z adresem mailowym i numerem telefonu.
 8. Ocena materiału roślinnego zostanie przekazana Klientowi telefonicznie lub mailowo, tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia próbek do oceny jeżeli są one nieprawidłowo opisane.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia próbek jeżeli nie będziemy w stanie przeprowadzić oceny z przyczyn niezależnych.

7 REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do reklamacji jeśli:
  1. rośliny dostarczono niezgodnie ze złożonym zamówieniem,
  2. rośliny uległy uszkodzeniu w transporcie organizowanym przez Szkółkę.
 2. Jeżeli rośliny uległy uszkodzeniu w transporcie lub dostawa jest niezgodna z zamówieniem, należy przesłać e-mail na adres krzewyozdobne@krzewyozdobne.pl lub homakosakowska@gmail.com) w ciągu dwóch dni kalendarzowych od odebrania zamówienia.
 3. Nie przyjmujemy zwrotów ani wymiany rośliny, z wyjątkiem sytuacji, w których roślina posiada defekt produkcyjny. Wygląd, wielkość i inne cechy fizjologiczne rośliny nie są podstawą do zwrotu, wymiany lub reklamacji.
 4. Sprzedawane rośliny są wolne od chorób i szkodników. Wystąpienie choroby lub szkodnika na zakupionej roślinie jest wynikiem nowych warunków środowiskowych i braku specjalistycznej ochrony jeżeli jest ona wymagana.
 5. Rośliny zaniedbane, uprawiane na stanowiskach dla nich nieprzeznaczonych lub uszkodzone przez Klienta, nie podlegają reklamacjom.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Klient ma prawo do wymianu towaru na pełnowartościowy. Wymiana towaru jest równoznaczna ze zwrotem towaru reklamowanego. W przypadku uznanej reklamacji roślin posadzonych do gruntu należy je wykopać z należytą starannością, zabezpieczyć system korzeniowy i pędy rośliny, a następnie bezpiecznie przetransportować do punktu sprzedaży – koszty zwrotu rośliny ponosi Klient we własnym zakresie.
 7. Proces reklamacji:
  1. W ciągu dwóch dni kalendarzowych od zakupu / odbioru roślin należy przesłać e-mail z informacją o rodzaju rośliny, rodzaju uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem oraz pełnymi danymi teleadresowymi Klienta, wraz ze skanem / zdjęciem dowodu zakupu.
  2. Rośliny przyjęte do procesu reklamacji należy dostarczyć do punktu sprzedaży:
   SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
   Żabieniec, ul. Asfaltowa 12A
   05-500 Piaseczno
  3. Rośliny dostarczone do reklamacji muszą być precyzyjnie oznaczone i opisane, łącznie z pełnymi danymi teleadresowymi Klienta.
  4. W ciągu 14 dni kalendarzowych od przekazania roślin do reklamacji, Dział Sprzedaży przekaże informację mailową z decyzją. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Klient zostanie równocześnie poinformowany o procedurze wymiany.
  5. Wymiana produktu jest możliwa w punkcie sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
  6. Na życzenie Klienta, wymiana rośliny może odbyć się płatnym transportem własnym firmy lub transportem komercyjnym. W takim przypadku Klient ponosi koszt transportu.
 8. Po uzgodnieniu z Działem Sprzedaży istnieje możliwość wymiany rośliny na inną w ciągu dwóch dni od zakupu, pod warunkiem zwrotu rośliny w stanie niepogorszonym i za okazaniem paragonu lub faktury.
 9. W przypadku innych sytuacji, w których klient zgłasza reklamację stosowane są przepisy Prawo konsumenta, w tym 14-dniowy termin odpowiedzi na reklamację, który wynika z Art. 7a. Pkt. 1 Prawo Konsumenta [Dz.U.2023.2759]

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient dokonujący zakupów w punkcie sprzedaży detalicznej lub składający zamówienie mailowo/telefonicznie, zobowiązuje się do akceptacji i przestrzegania niniejszych warunków sprzedaży.
 2. Warunki sprzedaży zawarte w tym dokumencie są ostateczne.
 3. Wszelkie odstępstwa od regulaminu lub ustalenia indywidualne wymagają pisemnej akceptacji administracji punktu sprzedaży lub uprawnionego pracownika Działu Sprzedaży.
 4. O sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyduje administracja punktu sprzedaży.