Akebia quinata / akebia pięciolistkowa w odmianach

Pnącze o półzimozielonych liściach palczasto złożonych z 5 skórzastych listków. Pędy młode fioletowe, potem brązowe, silnie owijają się wokół podpór. Kwiaty drobne, czekoladowopurpurowe. Owoce o interesującym kształcie. Wys. ok. 5-6 m.

Semi-evergreen vine with compound leaves with five leathery leaflets. New stems are purple, then brown, and twine strongly around support. Small, chocolate-purple flowers. Interestingly shaped fruit. Height: ca. 5-6 m.
Акебия пятилистная в сортах Полувечнозелёное вьющееся растение. Листья пятипаль- чатые. Молодые побеги фиолетовые, позже коричневые, вьющиеся вокруг опор. Цветы мелкие, шоколадно- пурпурные. Плоды интересной формы. Высота ок. 5-6 м.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Wysokość: 60-80