Celastrus orbiculatus / dławisz okrągłolistny w odmianach

Silne pnącze o ozdobnych owocach. Liście okrągławe, zielone, jesienią przebarwiające się na żółto. Owoce żółto-czerwone, X-XII. Osiąga wys. 12 m (1-4 m rocznie). Roślina dwupienna. Strefa 4.

A strong vine with decorative fruit. Circular, green leaves, turning yellow in autumn. Yellow-red fruit, X-XII. Reaches 12 m (1-4 m per year).
Древогубец крупнолистный в сортах Сильная лиана с декоративными плодами. Листья закруглённые, зелёные, осенью жёлтые. Плоды жёлто- красные, X-XII. Высота ок. 12 м (1-4 м ежегодно). Растение двудомное. Зона 4.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Wysokość: 90-100