Cotoneaster salicifolius / irga wierzbolistna

Krzew bujny, zimozielony, o łukowato wygiętych gałęziach i ciemnozielonych liściach. Kwiaty białe. Owoce czerwone. Wys. 1 m, szer. 2,5 m. Strefa 6B.

Lush evergreen shrub with curved branches and dark green leaves. White flowers. Red fruit. Height: 1 m, width: 2.5 m. Zone 7A.
Кизильник иволистный Кустарник буйный, зимнезелёный с дугообразными ветвями, листья тёмно-зелёные. Цветки белые. Плоды красные. Высота 1 м, ширина 2,5 м. Зона 7A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Szerokość: 40-50

2. Pojemnik: C-4 + bambus

Wysokość: 100