Juniperus conferta ‘Schlager’ / jałowiec nadbrzeżny ‘Schlager’

Krzew o pokroju horyzontalnym, gęstym, zwartym. Igły zielononiebieskie, owoce ozdobne, fioletowoniebieskie. Wys. 0,4 m, szer. 1,5 m (po 10 latach). Strefa 6A.

Patulous shrub. Long, bluish needles. Height: 0.4 m, width: 1 m (after 10 years). Zone 6A.
Можжевельник прибрежный ‘Schlager’ Кустарник раскидистый. Хвоя длинная, зелёно-голубого цвета. Высота 0,4 м, ширина 1 м (спустя 10 лет). Зона 6A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Szerokość: 30-40

2. Pojemnik: C-4

Szerokość: 40-50 / Dostępność od lipca