Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ / jałowiec łuskowaty ‘Blue Carpet’

Krzew płaski, szeroko rozrastający się. Zabarwienie igieł niebieskosrebrzyste. Wys. 0,3 m, szer. 1,5 m (po 10 latach). Strefa 5A.

Spreading, low growing ground cover. Silvery blue colour. Height: 0.3 m, width: 1.5 m (after 10 years). Zone 5A.
Можжевельник чешуйчатый ‘Blue Carpet’ Кустарник плоский, широко покрывающий землю. Цвет голубовато-серебристый. Высота 0,3 м, ширина 1,5 м (спустя 10 лет). Зона 5A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Szerokość: 25-35

2. Pojemnik: C-4

Szerokość: 30-40 / Dostępność od lipca

3. Pojemnik: C-12

Szerokość: 40-60 / Dostępność od lipca