Microbiota decussata / mikrobiota syberyjska

Krzew zimozielony, rozłożysty, o lekko opadających pędach, rudziejących w okresie zimowym. Wys. 0,3 m, szer. 1,5-2 m (po 10 latach). Strefa 3.

Patulous, evergreen shrub with slightly weeping shoots that turn rust-coloured in winter. Height: 0.3 m, width: 1.5-2 m (after 10 years). Zone 3.
Микробиота перекрёстнопарная Зимнезелёный кустарник, раскидистый, побеги слегка поникающие, зимой хвоя рыже-коричневая. Высота 0,3 м, ширина 1,5-2 м (спустя 10 лет). Зона 3.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Szerokość: 20-30 / Dostępność od lipca

2. Pojemnik: C-12

Szerokość: 40-60 / Dostępność od lipca