Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ / robinia akacjowa ‘Umbraculifera’

Wolno rosnące drzewo o regularnej, kulistej koronie do 4 m szer. Liście złożone, do 15 cm długości. Nie kwitnie. Strefa 6A.

Slow-growing tree with a regular, spherical crown up to 4 m wide. Leaves folded, up to 15 cm long. Zone 5A.
Робиния псевдоакация ‘Umbraculifera’ Медленнорастущее, небольшое дерево с шаровидной кроной. Листья сложные, длиной 15 см. Не цветёт. Зона 5A.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-7,5

Wysokość: PA 190-220 /6-8/

3. Pojemnik: C-59

Wysokość: PA 180-200 /16-18/