Sambucus nigra BLACK BEAUTY ‘Gerda’ PBR / bez czarny BLACK BEAUTY ‘Gerda’ PBR

Krzew szybko rosnący. Pędy sztywne, liście pierzaste, ciemnopurpurowe, jesienią czerwone. Kwiaty różowe, pachnące, rozwijają się w VI-VII. Owoce czarne, błyszczące. Wys. ok. 3 m. Strefa 5A.

Fast growing shrub. Stiff twigs, pinnate leaves that emerge dark purple and turn red in autumn. Fragrant, pink flowers emerging in Apr-Jul. Black, glossy fruit. Height: ca. 3 m. Zone 5A.
Бузина чёрная BLACK BEAUTY ‘Gerda’ PBR Быстрорастущий кустарник. Побеги жёсткие. Листья перистые, тёмно-пурпурные, осенью красные. Цветки розовые, душистые, VI-VII. Плоды чёрные, блестящие. Высота ок. 3 м. Зона 5А.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-4

Wysokość: 30-40 / Dostępność od lipca