Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ PBR / tawlina jarzębolistna ‘Sem’ PBR

Krzew zwarty do 1 m wys. Młode liście różowopomarańczowe, później żółte. Kwiaty białe, zebrane w wiechy na końcach pędów, V-VII. Strefa 2.

Compact shrub reaching up to 1 m in height. Young leaves pinkish orange, then yellow. White flowers growing in panicles at ends of stems, V-VII. Zone 2.
Рябинник рябинолистный ‘Sem’ PBR Кустарник компактный. Молодые листья розово-оранжевого цвета, позднее жёлтые. Цветки белые, в метелках на концах побегов, V-VII. Высота до 1 м. Зона 2.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1. Pojemnik: C-2

Wysokość: 30-40

2. Pojemnik: C-4

Wysokość: 30-40