Taxus xmedia ‘Straight Hedge’ / cis pośredni ‘Straight Hedge’

Krzew o pokroju szerokokolumnowym. Igły gęste, ciemnozielone. Obficie zawiązuje owoce. Wys. 1,5 m (po 10 latach). Strefa 5B.

A procumbent shrub. Blue-green needles, yellow-green in winter. Grows a large number of cones. Height: 1.5 m (after 10 years). Zone 5B.
Тисс средний ‘Straight Hedge’ Кустарник широкой, колонновидной формы. Хвоя густая, тёмно-зелёная, обильно плодоносит. Высота 1,5 м (спустя 10 лет). Зона 5B.
Kategoria:

Informacje dodatkowe

1.Pojemnik: C-2

Wysokość: 40-60